Những biến số chất lượng nêu trên có trị số cao ở nhà in nào thì nhà in đó có chất lượng cao. Nhưng điều quan trọng hơn là nhận thức đúng các mối quan hệ giữa 3 nhóm biến số. Những nhân tố chất lượng đầu vào có chức năng tạo lập, có vai trò nguyên nhân nếu chúng không ra gì thì chất lượng in tổng thể cũng không ra gì. Những nhân tố chất lượng thực hiện có chức năng vận hành và phát triển, có vai trò động lực, chi phối và phản ánh hiệu quả của sản xuất in. Chúng có quan hệ tương quan với chất lượng đầu vào và đầu ra. Nếu khâu này có chất lượng cao thì chất lượng tổng thể của nhà in sẽ cao hơn mặc dù không có sự thay đổi của chất lượng đầu vào, vì điều đó dẫn đến chất lượng cao ở đầu ra và sau đó cải thiện và thay đổi từ bên trong chất lượng đầu vào. Có thể nói đây là khâu chất lượng có ý nghĩa quyết định trực tiếp chất lượng tổng thể của nhà in. Những nhân tố chất lượng đầu ra có chức năng quản lí và thông tin, có vai trò định hướng và vai trò mục tiêu. Chúng có tương quan nhất định với các nhân tố đầu vào và tương quan quan cao với các nhân tố thực hiện. NhNạp Mực In Tại Nhà chuyên nhận cung cấp dịch vụ Nạp Mực In Quận 6 là dịch vụ đáp ứng nhu cầu dành cho các công ty, tổ chức hay cá nhân, gia đình trong khu vực thuộc quận Tân Bình, TP.HCM. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại của chúng tôi cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu trong quận Tân Bình, chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tiêu chí làm việc của chúng tôi là: Nhanh - Rẻ - Uy tín. ững nhóm biến số chất lượng căn bản thống nhất với nhau. Nếu có những khác biệt bất thường giữa chúng thì hẳn là có sự bất ổn ở khâu nào đó, hoặc là thành tích giả tạo, hoặc là đánh giá quá khe khắt hoặc sai lầm, hoặc là thông tin thiếu chính xác, hoặc là chất lượng của quá trình in chưa tốt, hoặc là đầu tư chưa đủ v.v…Các mô hình nhà in chất lượng cao cần được phân biệt với nhà in chuẩn. Nhà in chất lượng cao đáp ứng hoặc theo đuổi những chuẩn cao. Vì vậy nếu chỉ nói về chuẩn thì chưa đủ xác định chất lượng ở cấp nào. Thông thường, chuẩn quốc gia của một nước lấy trị số bình quân hoặc tối thiểu. Các bang, tỉnh, thành phố trong quốc gia đó có thể theo chuẩn quốc gia hoặc có thể phát triển chuẩn riêng của mình nhưng không được chệch hướng và không được thấp hơn chuẩn quốc gia. Các nhà in có thể phát triển chuẩn của mình nhưng cũng phải tuân theo qui định như vậy: không được chệch và thấp hơn chuẩn của thành phố, của vùng.