Lấy 50ml rượu hoặc cồn đã pha loãng (≈50%), cho vào bình tam giác 250ml. Sau đó
thêm vào 25ml NaHSO3 1,2% lắc đều và để 1 giờ rồi vận hành bơm vi sinh. Tiếp đó cho vào 5-7ml dung dịch HCl
1N và dùng dung dịch I2 0,1N để oxi hóa lượng NaHSO3 dư với chỉ thị là dung dịch tinh
bột 0,5% (cuối giai đoạn nên dùng Iot 0,01N để lượng Iot dư không nhiều). Lượng Iot 0,1N
và 0,01N tiêu hao trong giai đoạn này không tính đến. Tiếp theo ta thêm vào bình phản ứng
25ml NaHCO3 để giải phóng lượng NaHSO3 và aldehyt. Sau 1 phút ta dùng dung dịch Iot
0,01N để chuẩn lượng NaHSO3 vừa được giải phóng do kết hợp với aldehyt lúc ban đầu.
Phản ứng được xem là kết thức khi xuất hiện màu tím nhạt.

Song song với thí nghiệm thực, ta làm một thí nghiệm kiểm chứng, thay 50ml rượu
bằng 50ml nước cất.
Kết quả
Hàm lượng aldehyt tính theo mg/l được xác định theo công thức
Trong đó
V và V0 – số ml dung dịch I2 0,01N tiêu hao trong thí nghiệm thực và kiểm chứng
0,22 – số ml aldehyt axetic tương ứng với 1ml dung dịch 0,01N. Ngoài ra, ta có thể tiến hành theo casjh khác,m bạn có thể xem tại honto.vn để biết thêm.