Xin giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể là nhu cầu phổ biến nhất hiện nay với những mỗi người kinh doanh đơn lẻ. nhưng không phải ai cũng thành thạo Thủ tục cũng như nắm được các Tư vấn tại bộ phận nhà nước.

Nam Việt Luật là một trong những công ty Đăng kí đăng ký kinh doanh miễn phí tốt nhất. Chúng tôi với nhiều năm Thủ tục cùng chuyên viên hỗ trợ Dịch vụ thạo việc, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.

Sau đây Nam Việt Luật xin chia sẻ các kiến thức, thông tin hữu ích cho việc tham khảo của bạn. Bất cứ thắc mắc nào hoặc bạn đang vướng mắc hồ sơ Kinh nghiệm có thể liên hệ tới Nam Việt Luật để được Kinh nghiệm hoàn toàn miễn phí.

Để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể quý vị có thể tự làm Các bước hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của các công ty luật sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức. Nam Việt Luật là công ty uy tín có cung cấp Các bước xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể tại Hà Nội. Trong trường hợp bạn muốn thành lập doanh nghiệp chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng Kinh nghiệm miễn phí về các Hồ sơ và Tư vấn theo quy định của pháp luật hiện hành.
Những ai có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

mọi cá nhân là công dân Việt Nam có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. mỗi cá nhân này đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.

-Những người đang đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể rồi, hoặc đứng tên thành lập doanh nghiệp tư nhân rồi thì không thể đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể thứ 2.

Hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng bao nhiêu lao động ?

Một hộ kinh doanh được phép sử dụng không quá 10 lao động. Hộ kinh doanh sử dụng hơn 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các cách thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp, gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Hộ kinh doanh cá thể đóng loại thuế gì?

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí có lí liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp pháp bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo nguyên tắc của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, hình thức và chứng từ, sổ game online theo nguyên lý của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của cá nhân được xác định theo

tỉ lệ vốn góp của từng mỗi người ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc
thỏa thuận giữa các mọi cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc
tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ thành phần vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Trách nhiệm tài chính của chủ Hộ kinh doanh cá thể ?

Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của hộ kinh doanh. Điều này có nghĩa nếu việc kinh doanh thất bại, chủ hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng các tài sản mọi cá nhân của mình (tiền, nhà, đất, xe ôtô, v.v.) để trang trả các khoản nợ của hộ kinh doanh.

Một Hộ kinh doanh cá thể có thể đăng ký bao nhiêu địa điểm kinh doanh ?

Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Hộ kinh doanh nếu muốn hoạt động kinh doanh tại hai địa điểm kinh doanh trở lên phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các chế độ doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể tại đâu ?
Bạn cần gửi Tư vấn đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các Hướng dẫn đăng ký kinh doanh theo yêu cầu.

Hộ kinh doanh có được phép sở hữu và sử dụng con dấu hay không ?
Không. Hộ kinh doanh không được quyền làm và sử dụng con dấu.

Có nhất thiết phải đặt tên cho Hộ kinh doanh cá thể hay không ?
Có. Tất cả các hộ kinh doanh đều phải có tên.

Có quy định về việc đặt tên Hộ kinh doanh cá thể hay không ?

Có. Tên hộ kinh doanh phải gồm hai thành tố: Thành tố lần đầu tiên là loại hình doanh nghiệp “hộ kinh doanh”; Thành tố thứ hai là tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng hộ kinh doanh phải bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu và phải phát âm được. Không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh khác đã đăng ký trong cùng phạm vi huyện nơi bạn dự định đặt địa điểm kinh doanh. Do đó, bạn cần kiểm tra tên đã đăng ký của tất cả các hộ kinh doanh đang hoạt động trong huyện mình trước khi đặt tên. Nếu tên bạn đinh đặt cho hộ kinh doanh của mình trùng với một tên hộ kinh doanh đã đăng ký, giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn sẽ không được chấp nhận.

Có thể thành lập Hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành, nghề theo pháp luật đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề hay không ?

Có. Trong trường hợp này, bạn cần gửi bản sao giấy phép hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình kèm theo Các bước đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Có thể thành lập Hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành, nghề theo pháp luật đòi hỏi phải có vốn pháp định hay không ?

Có. Trong trường hợp này, bạn cần gửi bản sao hợp lệ giấy xác nhận vốn pháp định do bộ phận hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp kèm theo Tư vấn đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mất bao lâu để đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh ?

bộ phận đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn trong vòng 5 ngày kể từ ngày bạn nộp giấy xin đăng ký kinh doanh nếu: ngành, nghề kinh doanh của bạn không nằm trong danh sách các ngành, nghề kinh doanh bị cấm (sản xuất pháo nổ, súng, v.v.); tên hộ kinh doanh của bạn thoả mãn các yêu cầu về đặt tên doanh nghiệp; bạn đóng đầy đủ lệ phí đăng ký kinh doanh; giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn được điền đầy đủ và các giấy má kèm theo trong Các bước đăng ký kinh doanh được nộp đầy đủ.

Khi tiếp nhận Đăng kí yêu cầu Tư vấn kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho bạn giấy biên nhận, ghi rõ ngày nộp Hướng dẫn. Nếu các nội dung trong Các bước yêu cầu đăng ký kinh doanh không đầy đủ theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bạn chỉnh sửa hoặc bổ sung Dịch vụ trong vòng 5 ngày làm việc. Trong thông báo này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chỉ rõ nội dung cần chỉnh sửa hoặc bổ sung.

Loại hình kinh doanh hộ gia đình nào được phép miễn trừ việc đăng ký kinh doanh ?

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm Hồ sơ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có Đăng kí.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp trên phạm vi địa phương. Mức thu nhập thấp được quy định không được vượt quá mức khởi điểm chịu thuế thu nhập mỗi cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế.

Bạn cần tìm hiểu kỹ mức thu nhập thấp được quy định tại địa phương mình để biết hộ kinh doanh của mình có được miễn trừ việc đăng ký kinh doanh hay không.

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh gồm các tài liệu gì ?

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanhHộ kinh doanh. Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại bộ phận đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Bản sao giấy chứng minh nhân dân của mọi người hoặc đại diện hộ kinh doanh

Các thông tin cần cung cấp trong Hướng dẫn đăng ký kinh doanh ?

Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh
Ngành, nghề kinh doanh
Số vốn kinh doanh
Tên đầy đủ, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình
Địa chỉ nơi cư trú của mọi cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình
Chữ ký

Các quy định pháp lý cho việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Luật Doanh nghiệp 2005; Nghị định 88/2006/NÐ-CP ngày 28/8/2006 của Chính phủ đăng ký kinh doanh; Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư Điều kiện một số nội dung về Điều kiện, trình tự, Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

Danh mục ngành nghề cần lưu ý khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Danh mục ngành nghề cần kiểm tra thực tế trước khi cấp GCN ĐKKD:

Điều kiện nhà trọ, nhà cho thuê;
Hướng dẫn Karaoke;
Điều kiện Internet;
dịch vụ cầm đồ;
Kinh doanh khí đốt hoá lỏng.

Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể:

Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh quảng cáo;
Kinh doanh Tư vấn thú y và kinh doanh thuốc thú y;
Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc thương mại 100 vốn nước ngoài thực vật;
Kinh doanh Hướng dẫn pháp lý;
Kinh doanh Hồ sơ y tế;
Kinh doanh Kinh nghiệm tnhh 3 tv;
Kinh doanh thiết kế quy hoạch riêng, khảo sát kiến trúc, thiết kế bảo vệ công trình, giám sát thi công liên doanh nước ngoài;
Kinh doanh Tư vấn giá rẻ chứng khoán;
Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
Kinh doanh Thủ tục xông hơi khử trùng;

Thiết kế phương tiện vận tải;

Hộ kinh doanh cá thể là gì

Thành lập hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì để đăng ký hộ kinh doanh: mọi người, nhóm mọi cá nhân hoặc người đại diện Hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến bộ phận Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.