Nga ThiênYee

Là Sinh viên khoa Ngôn Ngữ Trung Quốc trường Đơn vị khác
Sống tại Đại Học Hà Nội - Thanh Xuân - Hà Nội
Thành tích học tập tương đối ổn với điểm chuyên ngành tiếng trung bình 8,5. Hiện đang dạy 2 lớp: 1 lớp người đã đi làm học văn bằng 2 muốn học thêm ngoài, 1 lớp là dạy cho 2 bé lớp 4 và lớp 5. Lớp dạy 2 bé lớp 4 và lớp 5 do 2 bé còn nhỏ nên lượng kiến thức dạy cho 2 bé trong 1 buổi ở mức vừa phải và trong quá trình dạy thường xuyên yêu cầu các bé lấy ví dụ, áp dụng linh hoạt vào cấu trúc được học đồng thời cũng thường xuyên đề cập đến kiến thức của các bài trước tránh để 2 bé quên. Hiện nay thì những gì đã học 2 bé đều có thể trả lời được. Lớp dạy người đi làm cũng tương tự nhưng dạy với lượng kiến thức nhiều hơn. Nếu được nhận làm gia sư thì vãn sẽ dạy theo giáo trình sơ cấp bộ 6 quyển để lấy căn bản, dạy sẽ đi đôi với thực hành nên trong quá trình học học viên sẽ phải dựa theo cấu trúc đã cho để sử dụng linh hoạt.
Hi vọng sẽ được gặp mọi người ở một lớp gia sư nào đó!
Xem hồ sơ đầy đủ
Chuyên: gia sư tiếng trung, gia sư tiểu học lớp 2