Với các bạn học sinh sinh viên mới ra trường sẽ chưa có rất nhiều kinh nghiệm phỏng vấn xin việc bằng Tiếng anh. Timviec365 xin chia sẻ 15 câu hỏi và trả lời phỏng vấn trao đổi xin việc bằng Tiếng anh để các bạn tìm hiểu thêm.


1. In what ways do you manage your time well? (Bạn vận hành thì giờ của chính bản thân theo một số cách nào?)

I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. Công nghệ TT keeps me on track and even helps me to be more efficient.

Tôi vận hành thời gian của mình tốt bằng cách lập chiến lược cho các việc tôi phải làm ngay cả tuần. Nó giữ cho tôi dõi theo việc việc đang khiến và thậm chí là giúp tôi đạt hiệu quả cực tốt hơn.

2. How do you handle change? (Bạn đối phó với sự đổi mới thế nào?)

I've experienced many changes previously. I handle the situation by quickly coming up to speed on the changes and applying myself to make them a success.

trước đây mình đã trải qua nhiều sự thay đổi. Tôi đối phó thực trạng này bằng phương pháp hiểu rõ thật nhanh gọn lẹ thông tin về các đổi mới và làm việc cật lực để phù hợp với các đổi mới đó.

>>> Xem thêm thông tin tuyển dụng việc làm hấp dẫn từ những nhà tuyển dụng trên http://timviec365vn.blogspot.com/

3. How do you make important decisions? (Làm ra sao để bạn nêu ra các quyết định quan trọng?

Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I'll gather all the information I can and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I'm confident I'll make the correct important decisions.

những quyết định quan trọng được đưa ra bằng sự hiểu biết trải qua tin tức và bằng sự sáng suốt thông qua kinh nghiệm. Tôi sẽ tích lũy tất tần tật những thông tin mà tôi có thể tìm kiếm thấy và tiếp đến áp dụng kinh nghiệm của mình trong khi nghiên cứu và phân tích những tin tức này. Bằng sự phối kết hợp này, tôi tin là tôi sẽ đưa ra được các đưa ra quyết định quan trọng đúng.

bạn thích tìm hiểu thêm: Câu hỏi kết hoàn hảo cho buổi phỏng vấn trao đổi

4. Do you work well under pressure? (Bạn có thao tác làm việc tốt khi bị áp lực nặng nề không?)

During times of pressure, I try to prioritize and plan as much as I can. After I'm organized, I really just put my head down and work hard in a smart way. I don't let the pressure affect me. So I believe I work well under pressure.

một trong những lần bị áp lực nặng nề, tôi cố gắng ưu tiên lập chiến lược không ít đến mức tối đa. sau thời điểm tôi sắp xếp xong, thực ra tôi chỉ cần vùi đầu vào làm việc chăm chỉ một cách mưu trí. Tôi không để áp lực nặng nề ảnh hưởng tác động đến tôi. bởi thế, tôi tin rằng tôi làm việc tốt khi bị áp lực.

5. Which category do you fall under? A person who anticipates a problem well, or a person who reacts to a problem well? (Bạn được xếp vào loại người nào? Một người lường trước được một rắc rối giỏi, hay một người phản ứng lại một rắc rối giỏi?)

I think it's good to be good at both. But in my experience, I realized I react to problems better.

Tôi nghĩ nếu là cả hai thì tốt. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, tôi phân biệt tôi phản ứng lại những rắc rối có năng lực hơn.

6. Are you a risk taker or do you like to stay away from risks? (Bạn là người chấp nhận rủi ro hoặc là bạn là người tránh xa các rủi ro?)

I think it's important to take some risks. I keep the settings open and if the reward justifies the risks, I would definitely try. So I'm more of a risk taker.

Tôi nghĩ liều lĩnh quan trọng lắm. Tôi chưa ra quyết định lúc này và nếu như giải thưởng biện minh cho các không may, thì nhất định tôi sẽ thử. do đó, tôi là người chấp nhận rủi ro nhiều hơn thế nữa.

7. Why should I hire you? (Tại sao tôi nên thuê bạn?)

There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I'm excited and passionate about this industry and will always give 100%.

Có hai tại sao những anh nên thuê tôi. đầu tiên, khả năng của tôi hoàn toàn phù hợp với những nhu cầu của các anh. thứ hai, tôi thích và đam mê ngành công nghiệp này và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho việc làm.

8. Tell me about a time you made a mistake. (Hãy nói cho tôi nghe một lần bạn mắc phải khuyết điểm)

I was given a project to complete in a week. I understood the project, but I misinterpreted one section. After completing the project, I was told by my manager that công nghệ thông tin was done incorrectly. I really made a mistake by assuming incorrectly in one of the sections instead of asking for clarification. I learned not to assume through the mistake I made.

Tôi được giao cho một dự án project phải triển khai xong trong khoảng một tuần.Tôi nắm được dự án đó nhưng lại hiểu sai 1 phần dự án. sau khoản thời gian hoàn thiện dự án, người quản lý và vận hành của tôi đã nói với tôi dự án đã hoàn thành không đúng. Tôi thật sự mắc sai lạc do đã giả định sai một trong phần của dự án project thay vì hỏi để được phân tích và lý giải chi tiết. Tôi nhận thấy là không được giả định thông qua sai lầm mà tôi đã phạm phải.

9. What extracurricular activities were you involved in? (Bạn đã nhập cuộc các hoạt động ngoại khóa gì?)

I was involved in our school newspaper. I was one of the writers for two years.

tôi đã tham gia vào tờ báo của trường. Tôi là một trong người viết khoảng 2 năm.

10. During college, how did you spend your summer vacations? (Trong thì giờ học ĐH, bạn đã thông qua những kỳ nghỉ hè như thế nào?)

Every summers, I had to work to save money for tuition and I took extra English classes.

Mỗi ngày hè, mình đã phải làm việc để để dành tiền đóng tiền học phí và tôi nhập cuộc những khóa đào tạo thêm Tiếng anh .

11. Did you do any internships? (Bạn có đi thực tập không?)

Yes. I did two internships. The first internship was for A la carte Danang Beach. My position is receptionist and my second internship was for Pullman danang beach resort.

Có. mình đã đi thực tập hai lần. Lần thực tập đầu cho khách sạn A la carte TP. Đà Nẵng. công việc của tôi là nhân viên cấp dưới lễ tân và lần thực tập thứ 2 ở resort Pullman Thành Phố Đà Nẵng.

12. If you could learn something such as a new skill, what would IT be? (Nếu bạn có thể học một chiếc nào đó, chẳng hạn như một kĩ năng mới, thì đó được xem là gì?)

The next thing I want to learn is how to make web pages. I think this skill can be used anywhere. If I want a personal web site, I would make CNTT myself.

Điều tiếp theo tôi muốn tìm hiểu là làm thế nào để tạo thành những website. Tôi nghĩ rằng năng lực này có thể được dùng bất kể nơi nào. nếu tôi muốn có một website cá nhân, tôi sẽ tự làm.

13. What is your management philosophy? (Phương châm quản lý và vận hành của bạn là gì?)

I think management should provide guidance, direction, leadership, and finally set an example to subordinates.

Tôi nghĩ người vận hành nên có thể nêu ra sự hướng dẫn, định hướng, có ý thức lãnh đạo, và sau cùng là phải là tấm gương cho cấp dưới noi theo.

14. How would your best friend describe you? (Bạn thân nhất của bạn nói về bạn như thế nào?)

I think my best friend would say that I'm very responsible. Whenever our group of friends had to coordinate an activity, they always relied on me.

Tôi nghĩ bạn thân nhất của tôi nói rằng tôi rất có nhiệm vụ. bất kỳ khi nào nhóm bạn của chúng tôi phải bắt tay hợp tác với nhau ở một hoạt động và sinh hoạt, họ luôn luôn lòng tin tôi.

15. How would your professor describe you? (Giáo sư của bạn nói đến bạn như thế nào?)

I think my professor would describe me as a great team thành viên and consistent in my school work.

Tôi nghĩ giáo sư của tôi nói tôi là một trong đồng đội tốt và kiên định trong việc ở trường.